MAKLUMAN: Bagi graduan PTSN. Sila klik di sini untuk pautan kepada Sistem 1L5G

Kepada calon pelajar baru yang telah menerima tawaran. Sila klik pada pautan dibawah untuk meneruskan pendaftaran.
PENDAFTARAN ON-LINE PELAJAR BARU!

  Selamat Datang :
  No.KP :
  Katalaluan / No. Pend :  

Makluman: Pelajar adalah diminta untuk menggunakan No.KP dan No.Pendaftaran untuk login ke portal ini. Bagi para pensyarah/staf, sila gunakan no.kpb dan katalaluan masing-masing. Sebarang masalah, sila majukan kepada administrator.
© Copyright : Politeknik Kota Bharu, Kelantan